Návod pro nastavení Zoiper

Po instalaci a spuštění vyberte nahoře v menu tlačítko Config > Accounts > Add account > SIP.

Nyní je třeba doplnit vaše údaje.

Account name > jméno účtu je na vašem zvážení
Host > vaše tel. číslo
Username > vaše tel. číslo
Password > vaše heslo k tel. číslu

Authentication user > vaše tel. číslo
outbound proxy > adresa serveru poskytovatele
Caller ID > vaše tel. číslo

A nyní stačí uložit > Save

Gratulujeme! Nyní máte nastaven váš účet.

Zoiper skýtá mnoha dalších nastavení a také má možnost nahrávat všechny vaše hovory - naleznete tuto možnost v menu Config > Call recording. 
U Zoiperu si také můžete nastavit jiné vyzvánění, abyste rozlišili, na kterém z čísel máte příchozí hovor.

Česky

Slovníček pojmů: